Zaštita životne sredine

Kontinuirano radimo na očuvanju prirodnih resursa kroz stalnu edukaciju zaposlenih i sa pažnjom odabrane “zelene”investicije koje treba da doprinesu smanjenju potrošnje vodnih resursa i povećanju energetske efikasnosti kompanije.
Ostvareni trendovi u potrošnji vode, električne energije i gasa u prethodnom periodu potvrđuju našu opredeljenost za efikasno upravljanje prirodnim resursima, a pred nama su i ambiciozni ciljevi koje ćemo ostvariti u narednom periodu.

 

 0002 Vector Smart Object

Utrošak vode ( m3 / kg )

Cilj nam je da do 2022. godine smanjimo potrošnju vodnih resursa za 10%.

 0001 voda

 

 

 0000 Vector Smart Object 

Utrošak električne energije ( kwh / kg )  

Cilj nam je da do 2022. godine smanjimo potrošnju električne energije za 5-10%.

 0002 elEn

 

 

 0001 Vector Smart Object 

Utrošak gasa ( m3 / kg )

Cilj nam je da do 2022. godine smanjimo potrošnju gasa za 20% .

 0000 gas